Ireneusz Dawidowicz (prezbiter zboru) – ur. 21.09.1966 r. w Łodzi. Uwierzył w Pana Jezusa jako nastolatek. Kierowany duchowym powołaniem do głoszenia Słowa Bożego, w 1988 r. ukończył studia teologiczne w Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Malborku. Po ich ukończeniu odbył praktykę pastorską w zborze baptystycznym w Białymstoku, gdzie został potem drugim pastorem i duszpasterzem młodzieżowym, a następnie, w latach 1991-2008 sprawował funkcję pierwszego pastora tego kościoła, który był i jest największym zborem baptystycznym w Polsce. W listopadzie 1994 r. został tam ordynowany na urząd prezbitera. W latach 1999-2003 był przewodniczącym Rady Okręgu Białostockiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. W 2004 r. uzyskał tytuł licencjata teologii baptystycznej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Następnie odbył studia uzupełniające magisterskie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2006 roku, uzyskując tytuł magistra teologii protestanckiej. W 2012 r. ukończył również studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra psychologii klinicznej. Na początku 2009 r., wraz z grupą współpracowników i pewną liczbą członków białostockiego zboru baptystów, zakłada w mieście nową społeczność baptystyczną – Zbór „Ku Zbawieniu” K.Ch.B. w Białymstoku, którego staje się przewodniczącym i pierwszym pastorem. W 2014 r. zbór zmienia swą nazwę na „Droga Zbawienia”. Pastor Dawidowicz jest także współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje i udziela się jako psycholog, terapeuta i duszpasterz podopiecznych stowarzyszenia, wywodzących się głównie ze środowiska osób bezdomnych, ubogich i uzależnionych. Pracuje także jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy oraz w Podlaskim Centrum Pschogeriatrii. Oprócz powyższych aktywności, pastor Ireneusz jest także wykładowcą w WBST w Warszawie. Nagrał również dwie płyty z muzyką: „Jak to?” i „Jesteś tu”.