Równowaga życia - między wiarą w cud uzdrowienia a próbą samoleczenia

Obalajmy stereotypy. Poszerzajmy margines myślenia. Jesteśmy po to, aby pomagać innym w czasach, gdzie ponosimy wysoki koszt życia. Ten koszt to choroby psychiczne, problemy i ryzyko upadku na dno.
Statystyki są zatrważające liczba osób nieradzących sobie z zaburzeniami i chorobami psychiki stale rośnie. Co możemy zrobić jako kościół? Jako chrześcijanie? Często słychać głosy krytyki: psychologia, psychiatria to zło. Nie idzie w parze z wiarą w Boga, który uzdrawia. Psycholodzy oddalają ludzi od Słowa Bożego ponieważ rodzi się wiara w leki, lekarzy, a umiera wiara w Boga. 
Czy tak jest na pewno?
Każdy człowiek jest narzędziem w ręku Boga. To On obdarzył swoje dzieci talentami. Czy każdy ma ten talent zachować egoistycznie sobie, czy go udostępnić, aby pomóc innym.
W czasie wykładu zostało przytoczonych wiele fragmentów z Pisma, które świadczą o tym, że chociaż Jezus uzdrawiał, to wyznaczał też zadanie, które miał wypełnić człowiek, aby wrócić do zdrowia. 
Czy psychologia i teologia wykluczają się? Przeciwnie. 
Obie podkreślają silną, wzajemną zależność.
Nie należy uciekać od nauki.
Zadawajmy pytania, słuchajmy Słowa Bożego, szukajmy odpowiedzi. 
Posłuchaj nagrania i odpowiedz sobie na pytanie: czy lekarz i leczenie to zło z perspektywy cudu uzdrowienia? 

Konferencja: zaburzenia psychiczne i uzależnienia perspektywa chrześcijańska

Prelegent Ireneusz Dawidowicz 

Konferencja odbyła się w Kościele Chrześcijan Baptystów w Elblągu16 marca 2024 
Wykład był podzielony na cztery bloki tematyczne:
adaptacja 
geneza dysfunkcji
uzależnienia
biblijne uzasadnienie leczenia,
Adaptacja– zdolność przystosowania do tego, co jest w realnym świecie. Kim jesteśmy, co mamy, co chcemy mieć i jak sobie radzimy z tym, że tego nie mamy. Nasz obraz w oczach swoich i w oczach Boga. „Proście a będzie wam dane, kołaczcie, a otworzą wam” – czyńcie słowem i prawdą , a będzie wam dane. Nie bądźcie bierni, a aktywnie przyjmujcie dary Boga. Boże naucz mnie żyć w takim stanie, jakim jestem – adaptacja w Boskiej interpretacji 
Geneza dysfunkcji psychicznych – poruszenie tematów związanych z psychiką, chorobami psychicznymi, zaburzeniami. W jaki sposób można funkcjonować w społeczeństwie, jak radzić ze sobą, gdy przerasta nas rzeczywistość? Zakładamy maskę, zagłuszamy swoje ja, swoje marzenia, wpadamy w natręctwa, mamy zachowania lękowe i depresyjne. Spojrzenie na choroby psychiczne i psychosomatyczne pod kątem klinicznym, ale także pod kątem terapii duszpasterskiej.  
Uzależnienia z perspektywy biblijnego uzasadnienia leczenia uzależnień, jakim jest grzech. Człowiek z natury jest uzależniony od grzechu. Także ten, który jest nawrócony. W słowach Pisma jest wyraźny obraz grzeszności wszystkich bez wyjątku. Czy jest szansa na wyjście z uzależnienia? Jest to możliwe. 
Biblijne uzasadnienie leczenia. Uzależnienie to choroba, która dotyczy nie tylko osoby chorej, ale też osób bliskich. Pojawił się temat współuzależnienia, poczucia winy – jej wzbudzania i odczuwania, obciążania odpowiedzialnością.  W czasie konferencji ujawniono różne rodzaje uzależnienia. Chociaż kojarzy się najczęściej z alkoholem, z narkotykami, to życie wskazuje, że można uzależnić się od wszystkiego: od diety, od siłowni, od zakupów. Bez względu z jakim rodzajem „używki” mamy do czynienia należy zwalczać chorobowy stan. 
Tematyka konferencji była bardzo poruszająca, zwłaszcza w przypadku, gdy ktoś jest dotknięty pośrednio lub bezpośrednio uzależnieniem. Jednocześnie frekwencja i zainteresowanie świadczy o tym, że poruszanie tej kwestii zarówno z perspektywy psychologii, jak i z perspektywy Słowa Bożego jest bardzo ważne i potrzebne.